Zasady działania klimatyzacji

fot.: Samsung

fot.: Samsung

Montowane w domu lub w biurach klimatyzatory mają bardzo prostą konstrukcję działania. W największym skrócie pobierają energię w jednym miejscu żeby oddać ją w drugim. Do tego celu wykorzystują jednostkę wewnętrzną i zewnętrzną oraz łączące obie jednostki dwie miedziane rury, którymi przepływa czynnik chłodniczy. Jedna rura doprowadza skroplony czynnik z jednostki zewnętrznej do wewnętrznej, a druga sprężony gaz z jednostki wewnętrznej do zewnętrznej. Początkowo nie dzielono klimatyzatorów na dwie jednostki, jednak głośność urządzenia sprawiła, że część, która najbardziej hałasuje, zaczęto umieszczać na zewnątrz budynków.

Klimatyzatory korzystają z własności termodynamicznych substancji ciekłych i gazów. Pierwszą z nich jest fakt, że zmniejszeniu ciśnienia gazu towarzyszy zmniejszenie jego temperatury. Doskonale jest to widoczne na przykładzie puszki dezodorantu w spreju, która po dłuższym używaniu robi się zimna. Drugą zasadą jest prosta zależność mówiąca że gwałtowne parowanie w znaczący sposób obniża temperaturę cieczy. Możemy to zaobserwować np. umieszczając niewielką ilość alkoholu na skórze. Gdy alkohol zaczyna parować, odczuwamy chłód.

Klimatyzatory wykorzystują dokładnie te same zjawiska, tylko że w układzie zamkniętym, w którym czynnik chłodzący jest stale odparowywany i skraplany. W największym skrócie: będąca czynnikiem chłodzącym ciecz dostaje się do parownika w wewnętrznej części klimatyzatora. Następnie na skutek gwałtownego parowania, parownik jest schładzany, a zamontowany wentylator wymusza obieg powietrza w pomieszczeniu. Czynnik chłodzący w postaci gazu jest zasysany, odprowadzony do sprężarki, a z niego do skraplacza, w którym następuje jego skroplenie. W trakcie ostatniego etapu następuje znaczący wzrost temperatury, który jest jednak niwelowany dzięki wentylacji.

Zarówno część wewnętrzna, jak i zewnętrzna klimatyzatora muszą się ze sobą komunikować. Jest to możliwe dzięki łączącemu oba elementy przewodowi elektrycznemu.

Zasady działania klimatyzacji
5 (100%) 3 votes

Comments are now closed for this article.